EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Acar Baltaş, ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Doktorasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Nöroloji Anabilim Dalı’nda yüksek beyin fonksiyonları konusunda yaptı, klinik nöro-fizyoloji alanında Tıp Bilimleri Doktoru unvanını aldı ve 1986 yılında Uygulamalı Psikoloji Doçenti, 1996 yılında Profesör oldu. 1977-1997 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anabilim Dalı’nda çalıştı. Yurtiçinde ve dışında yayınlanmış 100’dan fazla bilimsel çalışması bulunan Baltaş, 1983 yılından bu yana, iletişim ve tıbbi psikoloji alanındaki bilgilerini iş hayatının ihtiyaçları ile bağdaştırarak seminerler verdi, uygulamalar yaptı. Baltaş, Türk A Milli Futbol Takımı’nın ve Galatasaray Futbol Takımı’nın psikolojik danışmanlığını yaptı, bu görevi Türk A Milli Futbol Takımı’yla sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde antrenörlere yönelik, “genç sporcularda karakter gelişimi” ve “psikolojik performans danışmanlığı” programlarını yönetti. Ayrıca, 2009-2016 yılları arasında Harp Akademileri’nde kurmay subay adaylarına ve her rütbede terfi eden generallere kişilik ve liderlik eğitimleri verdi.

Acar Baltaş, yasal yollarla toplam 600.000 adet satışı yapılmış; bazılarının 40. baskıyı aştığı Stres ve Başaçıkma Yolları, Bedenin Dili, Ekip Çalışması ve Liderlik, Üstün Başarı, Hayalini Yorganına Göre Uzat, İnsana ve İşe Değer Katan Yeni İK, Türk Kültüründe Yönetmek, Akılsız Duyguların Cezasını Kararlar Çeker ve Baltaş Grubu Yönetim El Kitapları’nın yazarıdır.

Acar Baltaş, Prof. Dr. Zuhal Baltaş’la kurucusu oldukları, iş hayatında gözlenebilir zihniyet değişikliği ve ölçülebilir iş sonuçları için kurum ve çalışan etkinliğini hedefleyen Baltaş Grubu’nu yönetmektedir.

Bu kursta içinde yaşadığımız dünyanın durumu ile bir perspektif vermeye çalıştım. Böyle bir dünyada her insanın hayat yolculuğunda doğal olarak ulaşmak isteyeceği mutluluk ve başarının bir durak olmayıp, yolculuğun kendisine yükleyeceği anlamda yattığını anlatmaya çalıştım. Çünkü dünya herkesi kırar, ancak önemli olan insanın kırıldığı yerden güçlenmesidir. Bunun adı yılmazlıktır ve bizim yaşadığımız iklim bu özelliğe fazlasıyla ihtiyaç gösterir.
KURS İLE İLGİLİ
Kurs Adı Hayatın Hakkını Vermek
Kurs Süresi 9 Hafta
Kurs Amacı Bu kurs, gençleri içine doğdukları dünyanın zorluklarıyla tanıştırmayı ve gelecekte karşılaşacakları farklı zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kursta, dünyayı değiştiren bozucu etkilerin küresel yapının parçası olan bireye yansıması, gelişim odaklı bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Böylelikle, gençler içinde yaşadıkları toplumun ve dünyanın sorunlarını anlayarak kendi gelişimlerinin sorumluluğunu üstlenmeye davet edilmektedir. Ailedeki yetiştirilme biçiminin yetişkin hayatına uzun dönemli etkileri değerlendirilerek etki alanındaki değişim ve gelişim imkânlarına odaklanılmaktadır. Buna bağlı olarak, değerlerin hayat kararlarındaki rolü ve vicdan gelişimi temel alınmaktadır. Gençlerin geleceğin iyi liderleri olabilmeleri için hayatın geneline yansıyan psikolojik özellikleri birçok açıdan ele alınmıştır. Bu kapsamda psikolojik sağlamlığı ve iyilik halini geliştirici öneriler paylaşılmıştır. Her şeye hakkı olduğuna inanan değil, hayatın hakkını veren gençler yetiştirmenin önemi ortadadır. Bu sebeple, bu kurs anlamlı bir hayatı sürdürmenin izini sürmektedir.
Kurs Anahtar Kelime liderlik, anlam arayışı, vizyon, yılmazlık, tutum, disiplin
DERS PLANI

Tüm dünyada hayatımızı değiştiren ve uzun vadede büyük sorunlar yaratacak bozucu etkileri öğrenme, gelecekte evrimleşen iş hayatında öne çıkan becerileri ve bu kapsamda değerlerin önemini anlama amaçlanmıştır.

Bir değer olarak başarıya odaklı olmanın hem şirketler hem de çalışanlar için etkisi, bireysel ve kurumsal bağlamda değerlerin anlamı ve vicdan gelişimi kavramı irdelenmiştir.

Liderde olması gereken özellikler, bahçıvan analojisi yöntemiyle irdelenmiştir ve bir liderin gerçek bir vizyona sahip olabilmesi için gerekli özellikler nelerdir sorusu cevaplanmıştır.

Mutluluk kavramı nelere bağlıdır, gençlerin bağımsız kişilik oluşturmalarının yolu nasıl açılır konuları tartışılmıştır.

Müzakere, çatışma, problem çözme ve stresli zamanlarla başa çıkabilme ve mücadeleci olma konuları anlatılmış ve yaşam becerileri hayata katılarak nasıl elde edileceği anlatılmıştır.

Psikolojik olarak sağlam olmak için gerekli olan özellikler ve bu özelliklerin anlamını öğrenme, iyilik halini sağlayan etmenleri tanıma hedeflenmiştir.

Motivasyon kavramı ve bu kavramın unsurları, iş hayatında ödüllerin motivasyona etkisi, yapılan işte bir anlam bulmak ve bu konularda anne-babaların çocuklarına nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiği anlatılmıştır.

Gençlerin hayatlarına katkı sağlayacak disiplin ve kendini yönetme becerileri açıklanmıştır. Bireyin kendini geliştirebilmesi için insanları anlamayı ve dinlemeyi hedeflenmiştir.

Bugün teknolojik gelişmelerle özellikle Metaverse ’in hayatımıza girmesiyle büyük değişimler yaşıyoruz bu bağlamda derste insanlık tarihinde meydana gelen iki büyük değişim ve bu değişimin yaşayış tarzına, alınan kararlara etkisini görmek amaçlanmıştır. Ayrıca sorumluluklarla inşa ettiğimiz hayatın anlamı açıklanmıştır.