EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1992’de aynı üniversitede tamamlayan Özipek, doktora derecesini 2000 yılında Ankara Üniversitesi’nden aldı. 2007’de doçent, 2013’te ise profesör unvanını aldı. 2009-2015 arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde görev yaptı. 2015’ten bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Levent Korkut ile birlikte üniversitenin uluslararası öğrencilerle ilgili Ayrımcılığı Önleme ve Eşitlik Ombudsmanlığı biriminin başkanlığını da yürütüyor.

Ağırlıklı olarak çağdaş siyasi teoriler, insan hakları, akademik özgürlük, ifade özgürlüğü, ayrımcılık gibi konularda çalışmalar yapan Özipek, üniversitede yürütülen ve kültürlerarası anlayışı geliştirmeyi amaçlayan öğrenci etkinliklerine de katkıda bulunuyor.

Çalışmaları arasında Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti, Devlet: Teorik Bir Analiz, Muhafazakarlık: Akıl Toplum Siyaset ve Yanlış Sorulara Doğru Cevaplar Ayrımcılık, İslamofobi, Entegrasyon ve Ötesi gibi kitaplar bulunan Özipek, son yıllarda göç, sığınmacılık, ayrımcılık, islamofobi ve sosyal uyumla ilgili teorik ve pratik çalışmalar yapıyor.

Üniversite nasıl bir yerdir? Onu diğer eğitim kurumlarından ayıran nedir? Hangi üniversiteyi ve hangi bölümü tercih etmeliyim? Tercih yaptıktan sonra, üniversitede kendimi geliştirmek için neler yapmalıyım? Öğrencinin üniversite yıllarını dolu dolu geçirmesi, kendisini entelektüel bakımdan zenginleştirmesi ve içine girdiği akademik ortamda başarılı olması neye bağlıdır? 21. Yüzyıla hazır mıyız? Onca sözü edilen 21. yüzyıl becerileri nelerdir? Öğrencilerin yakın gelecekte robotlarla rekabet edebilmek için bu becerilere sahip olması nasıl mümkün olabilir? Kültürlerarası beceriler bize ne kazandırır? Ve son olarak, bilimsel çalışmanın ve prestijli bir meslek sahibi olmaktan daha önemli ne olabilir?
KURS İLE İLGİLİ
Kurs Adı Üniversite Yaşam Becerileri
Kurs Süresi 7 Hafta
Kurs Amacı

Üniversite Yaşam Becerileri kursu ile

- Gençlerin üniversite hakkında temel bilgiler edinmeleri,

- Üniversitenin nasıl bir anlamı ve işlevi olduğunu bilemeleri ve üniversiteden daha iyi istifade edebilmeleri,

- Yöntemsel çeşitlilikle ilgili tartışmalarına ve farklı bilim anlayışlarına ilişkin fikirlerden haberdar olmaları,

- Üniversiteye içkin olan çeşitlilik ve özgürlük gibi kavramlara atıfla, öğrencilerin bakış açılarını zenginleştirmeye katkı sağlayacak fikirleri tanımaları,

- Öğrencilerin kendilerini geliştirmek için izlemeleri gereken yolları öğrenmeleri,

- Öğrencilerin üniversiteden maksimum düzeyde yararlanabilmelerini kolaylaştıracak bilgiler vermeyi,

- Yirmi birinci Yüzyıl becerilerini tanımaları ve becerilere bir örnek olarak kültürlerarası becerileri ve onun önemini fark etmeleri,

- Öğrencilere üniversiteli olmanın veya iyi bir etiket veya makamın ötesinde bir hedefin de mümkün olduğunu görmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Kurs Anahtar Kelime üniversite, tercih, bilim, akademik özgürlük, çeşitlilik, çoğulculuk, farklılıklara saygı, açık fikirli olmak, 21. Yüzyıl becerileri, kültürlerarası beceriler.
DERS PLANI

Bu derste farklı sanat dallarına dair bireysel yatkınlığın farkına varılmasında kolaylaştırıcı bilgiler kazandırma, mesleki çalışma ya da sosyal alanlardaki tekdüzeleşmenin önüne geçebilecek edebiyat, sanat, müzik ve görsel sanat ilgisine dikkat çekme hedeflenir.

Bu derste sinema, tiyatro vb. sanat alanlarına, şehir ve mimarinin estetik boyutlarına dair bilgi kazandırma, farkındalık oluşturma, yaşadığı şehri duyumsayarak yaşama konusunda rehberlik yapmak hedeflenir.

Bu derste Geleneksel Türk Sanatlarına dair farkındalık oluşturma ve ilgi alanına yönelik katkı sağlama hedeflenir.

Bu derste bireyin kendini ifadesinde ses, müzik ve insan ruhu arasındaki ilişkiye dair bilgiden hareketle müzik nasıl ruhun gıdası olabilir? fikrine cevap bulabilmesi amaçlanır. Böylelikle estetik, sosyalleşme ve kültürel gelişim konularında katkı sağlanması hedeflenir.

Bu derste dünyadaki müzik türleri hakkında bilgiler verme, böylelikle hayatı müzikle yorumlayabilme vizyonu kazandırma hedeflenir.

Bu derste Türkiye’deki müzik türleri hakkında bilgiler verme, kültürel-manevi evren ekosistemi bağlamında aidiyet duygusunun pekiştirme hedeflenir.

Bu derste çalgı ve icracılık kültürü üzerinden ülkemizdeki zenginliklere dair farkındalık kazandırma, müziğe yatkın katılımcıların yönelimlerine katkı sağlama hedeflenir.