EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Erol Parlak, lisans eğitimini İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda, Yüksek Lisans ve Sanat doktorası eğitimini İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2002-2006 yılları arasında YTÜ Sanat Tasarım Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2006 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümüne Yrd. Doçent olarak atandı. 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanı aldı. 2017 yılında kurulmasına öncülük ettiği Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne Kurucu Rektör olarak atandı. Parlak, TRT İstanbul Radyosu’nda on yıl saz sanatçısı olarak çalıştı. On yıl boyunca Anadolu’nun çeşitli yörelerinde saz ve ses üslupları, çalış teknikleri konularında alan araştırmaları yaptı. Bin civarında ezgi derledi. Dünyanın çeşitli yerlerinde, özel okullar, üniversite, akademi ve konservatuarlarda çok sayıda sempozyum, konferans, seminer, atölye, ustalık sınıfı etkinliklere katıldı, konserler verdi. Anadolu Geleneksel Müzik Kültürü ve Saz (Bağlama)’ın dünyanın çeşitli yerlerinde ve üniversitelerde yer alma için çalışmalarda aktif olarak yer aldı. “Garip Bülbül Neşet Ertaş, Türkiye’de Tezenesiz Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri, Şelpe Tekniği Metodu 1-2, Erol Parlak Bağlama Okulu” adlı kitapları yayımlandı. Solo, enstrümantal, karma olmak üzere yirminin üzerinde albüm çalışması bulunmaktadır. TRT’de “Usta İzler” ve “Erol Parlak Müzik Atölyesi” adlı kültür-sanat programları yaptı. T.C. Cumhurbaşkanlığı 2016 Yılı Kültür Sanat Büyük Ödülü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Neşet Ertaş Altın Bağlama Ödülü” gibi çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından verilmiş ödüller aldı.

Sanat ve estetik nedir, hayatın neresindedir? Yaşama sanatı içerisinde sanat, estetik ve haz arasındaki ilişki nedir? Sanat, sanat için mi, yoksa toplum için midir? Hangi alanlar sanat kapsamına girer? Dünya görüşü, hayat kültürü ve müzik arasında nasıl bir ilişki vardır? Hangi müzik türünü dinlemeliyim? Her tür müzik dinlenebilir mi? Başarıya giden yolda sanatın rolü nedir? Dünyada hangi müzik türleri vardır? Ülkemin müzik kültürünü nasıl tanıyabilirim? Ben de bir çalgı çalabilir miyim? Aklınızda böyle sorular mı var? Kültür, Sanat, Estetik kursu ile bu ve bunun gibi sorulara cevaplar bulabileceksiniz. Hayat Becerileri Eğitim Programı sizlere bizzat kendisi sanat olan yaşamımızda sanat ve estetikle ilgili birçok konuda hem bilgi ve bilinç kazandıracak hem de yönelimlerinize rehberlik edecektir. Verilen dersleri başarıyla tamamladığınız zaman sanat ve estetik ile ilgili temel bilgileri almış olacaksınız. Böylece sanat ve estetiğin ne olduğu, yaşamımızda neden gerekli ve önemli olduğu, başarı, mutluluk ve insan ilişkilerine etkisi gibi konularda güncel bilgilere sahip olacaksınız.
KURS İLE İLGİLİ
Kurs Adı Hayat Sanat Estetik
Kurs Süresi 7 Hafta
Kurs Amacı Hayat Sanat Estetik kursu kapsamında, insan hayatının en önemli tamamlayıcılarından olan sanat ve estetik kavramlarına dikkat çekilmesi; mutlu, başarılı ve iyi iletişime dayalı bir hayata giden yolda sanat ve estetiğin önemi, bu değerlerle biçimlenmiş bireyler arasındaki ilişkilerde nezaket ve zarafeti artıran değerlerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Kurs Anahtar Kelime Sanat, Estetik, Görsel Sanatlar, Geleneksel Türk Sanatları, Müzik, Geleneksel Müzik, Çalgı
DERS PLANI

Bu derste farklı sanat dallarına dair bireysel yatkınlığın farkına varılmasında kolaylaştırıcı bilgiler kazandırma, mesleki çalışma ya da sosyal alanlardaki tekdüzeleşmenin önüne geçebilecek edebiyat, sanat, müzik ve görsel sanat ilgisine dikkat çekme hedeflenir.

Bu derste sinema, tiyatro vb. sanat alanlarına, şehir ve mimarinin estetik boyutlarına dair bilgi kazandırma, farkındalık oluşturma, yaşadığı şehri duyumsayarak yaşama konusunda rehberlik yapmak hedeflenir.

Bu derste Geleneksel Türk Sanatlarına dair farkındalık oluşturma ve ilgi alanına yönelik katkı sağlama hedeflenir.

Bu derste bireyin kendini ifadesinde ses, müzik ve insan ruhu arasındaki ilişkiye dair bilgiden hareketle müzik nasıl ruhun gıdası olabilir? fikrine cevap bulabilmesi amaçlanır. Böylelikle estetik, sosyalleşme ve kültürel gelişim konularında katkı sağlanması hedeflenir.

Bu derste dünyadaki müzik türleri hakkında bilgiler verme, böylelikle hayatı müzikle yorumlayabilme vizyonu kazandırma hedeflenir.

Bu derste Türkiye’deki müzik türleri hakkında bilgiler verme, kültürel-manevi evren ekosistemi bağlamında aidiyet duygusunun pekiştirme hedeflenir.

Bu derste çalgı ve icracılık kültürü üzerinden ülkemizdeki zenginliklere dair farkındalık kazandırma, müziğe yatkın katılımcıların yönelimlerine katkı sağlama hedeflenir.