EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu, 1987 yılında Kara Harp Okulu Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans, 2005 yılında Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 2012 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim dalında Doçent unvanını aldı. 1997 yılından bu yana Beykent Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yeditepe üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler verdi. 2015 yılı itibari ile İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri bölüm başkanlığı görevini sürdüren Silahtaroğlu’nun başlıca bilimsel çalışma alanları veri madenciliği, makine öğrenmesi ve yapay zekadır.

Bilgiden Yararlanma kursunda, Veri ve Bilgi kavramları anlatılmakta ve veriden yararlanma, verinin bilgiye dönüşümü ve elde edilen bilginin kullanımı hakkında bilgiler paylaşılmaktadır. Veriye bağlı olarak makine öğrenmesi ve yapay zekâ konularına değinilerek, veri madenciliği ve veri bilimi konularında gerçek hayattan uygulama örnekleri verilmektedir.
KURS İLE İLGİLİ
Kurs Adı Bilgiden Yararlanma Becerisi
Kurs Süresi 10 Hafta
Kurs Amacı Bilgiden Yararlanma Becerisi kursunun amacı veri ve bilgi kavramlarını anlatmak ve veriden yararlanma, verinin bilgiye dönüşümü ve elde edilen bilginin kullanımını aktarmaktır. Kursu tamamlayan öğrenciler, yapay zeka bileşenlerini ve bunun veri ile olan ilişkisini öğrenecektir. Ayrıca, kurs içinde verinin gerçek hayatta kullanımıyla ilgili somut örnekler verilmektedir. Kurs öğrenicilerin veriye bakışını, bilişim çağı çerçevesinde zenginleştirmeyi ve onlara ilham vermeyi de hedeflemektedir.
Kurs Anahtar Kelime Veri, Bilişim Enformasyon, Bilgi, Veri madenciliği, Büyük Veri, Veri Bilimi, OLAP, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka
DERS PLANI

Veri, bilgi ve bilişim kavramlarını terim anlamları düzeyinde örneklerle anlatmak.

Verinin görselleştirilmesi, yeniden yapılandırılması, istatistiklerin çıkartılması ve Veri Madenciliği ile verinin işlenmesi konularını aktarmak.

Verinin mahremiyeti ve elde edilecek bilgi ile kıyaslanarak değerini ortaya koymak. Değerli, değersiz ve mahrem verileri anlatmak.

Veri tabanı kavramı, verilerin nasıl depolandığı ve veri tabanı oluşturmanın temel amacının ne olduğunu anlatmak. Bunun bilgi ile ilişkisini örneklendirmek ve veri tabanı yöneticiliği ile bilgi işçiliği mesleklerini karşılaştırmak.

Verileri kullanarak, bilgi elde etmek ve bunu kullanmayı farklı sektörlerden / disiplinlerden tıp, hukuk veya spor gibi örneklerle anlatmak.

Büyük veri kavramının anlatımı, çok veri ile büyük veri ve zengin veri kavramlarını günlük hayattan örnekler ile aktarmak.

Verinin üretilme amacıyla, kullanım amaçların ve oluşan verinin başka bir amaç için nasıl bilgiye dönüştüreceğini ve bu bilginin nasıl kullanılacağını anlatmak.

Bilgi cahilini tarif etmek ve kişisel bilgi cehaletinin, ezbercilikle karşılaştırılması. Bilgi cehaletini bilgi kullanımıyla ilişkisi. Basılı materyalden bilgiye erişmek (eski), dijital materyalden (yeni) bilgiye erişmek ve ezberciliğe etkisini ele almak.

Veri biliminin kapsamını tarif edip kısa vadede veri bilimi ile neler yapılabileceği ve çalışma alanları hakkında bilgi vermek.

Makinenin veriyi işlemesi, veriden öğrenmesi ve bilgiye erişimini anlatıp, örneklerle yapay zekanın elde ettiği bilgiyi kullanarak nasıl yapay zeka olduğunu anlatmak