EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümünden 1982'de mezun oldu. Aynı üniversitede 1984 yılında yüksek lisans, 1990 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1986-192 yıllarında Selçuk Üniversitesi Selçuk Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi ve Yardımcı Doçent, 1992-1996 yıllarında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde Yardımcı Doçent, 1996-2013 yıllarında aynı üniversitenin Gazi Eğitim Fakültesinde Doçent ve Profesör olarak görev aldı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Yeşilay Bilim Kurulu Başkanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevlerinin yanı sıra çeşitli yayınevlerinde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmaktadır. Düşünsel ve entelektüel çalışmalarını "benlik ve kimlik üzerinde sosyal ve kültürel etkiler" başta olmak üzere, düşünme eğitimi, değer eğitimi, yetkinlik anlayışı gibi konularda sürdürmektedir. Eğitim Psikolojisi, Unde Scis: Bilgi Psikolojisi Denemesi, Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı, Psikolojik Kavram Analizleri, İnsan Başkasıyla İnsan Olur, Özür ve Af gibi kitaplarının yanı sıra Küçük Prensin Peşinde adında bir romanı vardır.

"Kendini Tanıma ve Yönetme kursu bireylerin kendilerini tanımalarına yardımcı olmaya yöneliktir. Kendini tanıma özellikle benlik kavramı, özsaygı ve kişisel özellikler yoluyla kendinin farkında olmayı kapsar. Duyguları anlama ve duygu düzenleme bireyin duygularının bilincinde olmasını ve yönlendirme stratejileri bilgisini içerir. Stres yönetimi, zorlu yaşam olaylarının farkında olup; başa çıkma stratejilerini ortaya koymaktadır. Psikolojik sağlamlık, bireylerin kendilerini zorlu yaşam olaylarında en az zararla çıkabilmelerini ve kendilerini toparlayarak çaba göstermeye devam etmelerinin önemini ve yollarını göstermektedir. Kendini gerçekleştirme ise kişinin potansiyellerini ortaya koyabilmesinin anlamına ve yollarına işaret etmektedir."
KURS İLE İLGİLİ
Kurs Adı Kendini Tanıma ve Yönetme
Kurs Süresi 10 Hafta
Kurs Amacı Kendini tanıma ve yönetme kursu ile bireylerin kendini ve özelliklerini tanımaları; güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmaları, duygularını tanımaları ve yönlendirebilmeleri; olaylar karşısında dirençli kalabilmeleri ve potansiyellerinin farkına vararak kendilerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli farkındalık ve beceri bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Kurs Anahtar Kelime kendini tanıma, özsaygı, benlik kavramı, duygu, duygu yönetimi, stres, stres yönetimi, psikolojik sağlamlık, kendini gerçekleştirme
DERS PLANI

Kendini tanımanın önemini fark eder. Kim olduğunu belirleyen özelliklerini tanır. Kim olduğunu kavramanın yollarını öğrenir. Kendine saygı duymanın önemini kavrar. Yapabileceklerinin ve kişisel sınırlarının farkına varır.

Anlamlı ve gerçekçi hedefler belirler. İç motivasyonunu artırmanın yollarını öğrenir. Güçlü ve gelişime açık yönlerinin farkına varır. Yeni bilgi ve becerileri edinmeye yönelik açık görüşlü hale gelir.

Duygu ve düşünceleri tanır ve ayırt edebilir. Duyguların davranışlar üzerindeki etkisini kavrar. Duyguların yaşamdaki önemini fark eder. Duyguların nasıl oluştuğunu ve bedene yansımasını öğrenir.

Olumlu ve olumsuz düşüncelerini tanır. Olumsuz düşüncenin zararlarını ve olumlu düşüncenin faydalarını kavrar. Olumlu düşünme tekniklerini öğrenir. Duygu düzenleme becerisi gelişir.

Stresin nedenlerini kavrar. Hayatındaki stres kaynaklarını fark eder. Stres ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi öğrenir. Stresin fiziksel, bilişsel ve duygusal belirtilerini fark eder.

Stresin olumsuz sonuçlarını kavrar. Olumlu sonuçlarının da olabileceğini öğrenir. Stresle başa çıkma yollarını fark eder ve etkili yöntemler geliştirir. Daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzı sürdürmenin yollarını bulur.

Psikolojik sağlamlığın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu kavrar. Risk faktörleri ve koruyucu faktörler hakkında bilgi sahibi olur. Psikolojik sağlamlığın temel belirleyicilerini öğrenir.

Psikolojik sağlamlığın gelişimi için kendine güven, öz-kontrol, bağlılık ve meydan okuma bileşenleri hakkında bilgi sahibi olur. Psikolojik sağlamlığı geliştirmek için neler yapabileceğini öğrenir.

Kendini gerçekleştirmek için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini öğrenir. Potansiyelini ve becerilerini en üst düzeyde hayata geçirmenin yollarını keşfeder. Hayatı dolu dolu yaşamanın önemini kavrar.

Doyumlu kişilerarası ilişkiler kurar. Paylaşmakla yalnızlık arasındaki dengeyi kavrar. Kendini gerçekleştirme yolunda nasıl sürekli gelişim göstereceğini keşfeder.