EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

Dr. Hüseyin Çırpan, lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde yapmış, 1990 - 1993 yılları arasında Exeter University (İngiltere) M.Phil. in Finance derecesini ve 1994 -1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Örgüt Geliştirme alanında Doktora derecesini almıştır. Profesyonel kariyerinde, üniversite araştırma görevlisi ve insan kaynakları yöneticiliğinden sonra Nisan 2003 tarihinde Eflatun Eğitim ve Danışmanlık şirketini kurmuştur.

Çırpan, danışmanlık çalışmaları kapsamında özel sektör ağırlık olmak üzere, kamu ve sivil toplum örgütlerinin de içinde yer aldığı geniş bir yelpazede danışmanlık projeleri yönetmiştir. Son on iki yıldır kurumların liderlik kapasitesini geliştirme yönelik değişik sektörlerde dört bine yakın yöneticiye liderlik programları geliştirip sunmuştur.

Ayrıca 2015 yılından beridir İstanbul Medipol Üniversitesinde öğretim üyesi olarak Davranış Bilimleri, Sosyal Psikoloji, Örgüt Geliştirme (lisans) ve Kompleks Sistemler ve Liderlik (doktora) derslerini vermektedir.

Kişisel Liderlik Becerileri kursunun amacı, bireyin gelişim yolculuğuna rehberlik edecek bir liderlik yol haritası sunmaktır. Kurs boyunca, kendimizle ilgili farkındalığımız artacak ve hayat yolculuğunda bize gerekli olan özellikleri geliştirmeye yönelik uygulamalar yapacağız. Liderliği, kısaca “etki oluşturma ve sorumluluk üstlenme” olarak tanımlıyoruz. Etki oluşturabilme ile insanın amacı olan özgür olma ve mutlu olmayı ilişkilendireceğiz. Özgürlük için “Ben kimim?” ve mutlu olmak için ise “Ben, insanlara ne verebilirim?” sorularına cevap arayacağız. Otantik benliğe yolculukta; kimlik, kişilik ve kendilik kavramlarını örnekleriyle açıklayacağız. Bireyin gelişim yolculuğunda geçeceği aşamaları (ben- ego, biz – grup ve hepimiz – dünya) açıklayacağız. Hükümdar, bilge, savaşçı ve aşık zihin yapıları üzerinden liderlik yol haritasını (LYH) el alacağız.
KURS İLE İLGİLİ
Kurs Adı Kişisel Liderlik Becerileri
Kurs Süresi 10 Hafta
Kurs Amacı Kişisel Liderlik Becerileri kursunun amacı, bireyin gelişim yolculuğuna rehberlik edecek bir liderlik yol haritası sunmaktır. Öncelikle liderlik kavramı ele alınacak, birey açısından “liderlik”in ne anlama geldiği netleştirilecektir. Kurs boyunca, kendimizle ilgili farkındalığı arttıracak; hayat yolculuğunda gerekli olan özellikleri geliştirmeye yönelik uygulamalar yapılacaktır.
Kurs Anahtar Kelime Kurs Anahtar Kelime: Liderlik, hayat amacı, özgürlük, mutluluk, hükümdar, bilge, savaşçı, aşık
DERS PLANI

Liderliğe yaklaşım tarzlarını incelemek ve kursta temel olarak seçtiğimiz “kişisel liderlik” kavramına açıklık getirmek. Liderliği, kısaca “etki oluşturmak ve sorumluluk üstlenme” olarak tanımlamak.

Hayatımızda anlamlı etki oluşturabilmek için gerekli olan “özgürlük” ve “huzur/mutluluk” kavramlarını ele almak. Özgürlüğe götürecek olanın “ben kimim” ve huzur için ise “ben, insanlara ne verebilirim” sorularına verilecek cevaplarla ilişkilendirmek.

“Ben”i oluşturan unsurları görünür olandan daha derinde olana doğru incelemek. Otantik benliğe yolculukta; kimlik, kişilik ve kendilik kavramlarını örnekleriyle açıklamak.

Bireyi motive eden/harekete geçiren unsurları, çalışma gerekçelerimizle ilişkilendirerek açıklamak. Bireyin gelişim yolculuğunda geçeceği aşamaları (ben- ego, biz – grup ve hepimiz – dünya) açıklamak.

Hayat yolculuğunda bize gerekli olan özelliklerimizi uygulamalı olarak keşfetmek. Baskın ve arka planda kalan yönlerimizi fark etmek: vizyoner, analitik, bütünleştirici, eylem odaklı. Dört zihin yapısı üzerinden liderlik yol haritasını (LYH) açıklamak.

Vizyoner zihin yapısının ayırt edici özelliklerini açıklamak ve gizil olması durumunda nasıl açığa çıkarabileceğimiz ile ilgili bilgiler vermek. LYH’nin ilk başlığı olan “Dünya Hayalim” ile ilgili uygulama sorularını vermek.

Analitik zihin yapısının ayırt edici özelliklerini açıklamak ve gizil olması durumunda nasıl açığa çıkarabileceğimiz ile ilgili bilgiler vermek. LYH’nin ikinci başlığı olan hayalimin gerçekleşmesinde “Benim Rolüm Ne?” ile ilgili uygulama sorularını vermek.

Bütünleştirici zihin yapısının ayırt edici özelliklerini açıklamak ve gizil olması durumunda nasıl açığa çıkarabileceğimiz ile ilgili bilgiler vermek. LYH’nin üçüncü başlığı olan yolculukta bana rehberlik edecek “Değerlerim” ile ilgili uygulama sorularını vermek.

Eylem odaklı zihin yapısının ayırt edici özelliklerini açıklamak ve gizil olması durumunda nasıl açığa çıkarabileceğimiz ile ilgili bilgiler vermek. LYH’nin dördüncü başlığı olan “Şimdi ne yapmalıyım?” ile ilgili uygulama sorularını vermek.

Derslerde işlenen konuların kısa bir özetini sunduktan sonra kendi kişisel deneyimimim üzerinden yolculukla ilgili açıklamalarda bulunmak.