EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 1969 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. GATA stajı, Kıbrıs ve Bursa kıta hizmetinden sonra 1982 yılında GATA’da Psikiyatri Uzmanı oldu. Erzincan ve Çorlu’da hastane hekimliği sonunda GATA Haydarpaşa’da Yardımcı Doçent ve Doçent oldu. 1993 yılında Albaylığa ve 1996 yılında ise Profesörlüğe yükseldi. 1996-1999 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Adli Tıp Kurumunda bilirkişilik yaptı. Kendi isteğiyle emekli oldu. 1998 yılında Memory Center of America’nın Türkiye temsilciliğini aldı. 2006 yılında NPİSTANBUL Hastanesini, 2011 yılında ise bütün mal varlığını bağışlayarak Üsküdar Üniversitesini kurdu. Uzun yıllar büyük emekle ve araştırmalara dayanarak sürdürdüğü psikiyatri uzmanlığındaki bilgilerini 150’nin üzerinde araştırma makalesine ve 45 adet kitap ve kitap bölümüne aktardı. 50'yi aşkını WoS kapsamındaki dergilerde olmak üzere ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde 135 araştırma makalesi yayımlandı. Tüm gelirini kurucusu olduğu Tarhan Vakfı’na bağışlayan Tarhan’ın kitapları 1 milyondan fazla satmıştır. 1400 yıl öncesine giden aile soy ağacı kitap halinde 2017 yılında basılmıştır. Halen; Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü ve Türkiye’nin ilk nöropsikiyatri hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Eserleri: Kendinizle Barışık Olmak, Mutluluk Psikolojisi ve Stresle Başa Çıkma, Aile Okulu, Evlilik Psikolojisi, Duyguların Psikolojisi, İnanç Psikolojisi, Toplum Psikolojisi, Son Sığınak Aile, Değerler Psikolojisi ve İnsan, Güzel İnsan Modeli, Sen Ben ve Çocuklarımız, Bilinçli Aile Olmak, Bilinçli Genç Olmak) Kitapları.

Aile Sosyal Çevre ve İlişki Yönetimi kursunda aileyi bir arada tutan değerlerden, sosyal becerilerin geliştirilmesine, gençlerin ego ideallerinin oluşturulmasından duygusal okuryazarlık becerisi kazanımına kadar önemli başlıkları ele almaya çalıştım. Aile ve yakın ilişkilerde zaman zaman yaşanan tutum hatalarının düzeltilebileceği vurgusu ile ailede rol paylaşımının kazanılmasının evliliğin seyrine etkisini irdeledim. Bilinçli genç olmak, bilinçli aile olmak başlıklarının altını doldurmaya çalıştım. Mutluluğun öğrenilebilecek bir kavram, yaşamın her anında yakalanabilecek bir duygu olduğunun altını çizmek istedim. Yakın ilişkilerde anlam arayışı bağlamında ahlaki akıl yürütme, inanmanın psikolojik dinamiklerini vurgulamak istedim.
KURS İLE İLGİLİ
Kurs Adı Aile, Sosyal Çevre ve İlişki Yönetimi
Kurs Süresi 10 Hafta
Kurs Amacı 21. Yüzyıl becerilerine göre sadece teknik beceri yeterli değildir, yaşam becerileri de öğrenilmelidir. Hayat sadece dünya hayatı ile sınırlı değildir. Akıllı yaklaşım hayatın merkezine bireysel çıkarı değil “birey-toplum-evren-varoluş” sistematik çıkarını almaktır. Bu bağlamda değişen dünyayla birlikte yaşamımıza dair eski sorulara birçok yönüyle yeni cevaplar verilmesi gerekiyor. Şu andaki eğitim sistemimizin, eğitim felsefemizin, eğitim doktrinimizin değişmemesi, bu çağı kaçırdığımız gibi gelecek çağı da kaçırmamız anlamına gelecektir. Onun için eğitim sistemimizde değişen dünyaya uygun, eski sorulara yeni cevaplar vereceğimiz anlayışı benimsememiz gerekiyor. Sorular eski; ‘Çocuğumu daha iyi nasıl terbiye ederim?’, ‘Çocuğumun hayatta başarılı olması için ne yapabilirim?’, ‘Bir genç geleceğe nasıl hazırlanmalı?’ , ‘Aile değerleri nasıl korunmalı?’ … Soruları çoğaltabiliriz. Benzer sorulara eski cevaplarla devam ettiğimiz zaman geri kalmış bir eğitim sisteminin içinde oluyoruz. Bu kursta eski sorulara yeni cevaplar vermeye çalışıyorum.
Kurs Anahtar Kelime Aile, Aile Değerleri, Duygusal Beceri, Akıl Yürütme, Doğru İletişim, Evlilik Olgunluğu, Bilinçli Aile Olmak, Sosyalleşme, Bilinçli Genç Olmak
DERS PLANI

Aile ve Aileyi Bir Arada Tutan Değerlerin Anlaşılması ve Korunması

Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi ve Takım olma Bilincinin Kazanımı

Duygusal Okuryazarlık ve Duygusal Körlük Kavramlarının Öğrenimi ve Kazanımı

Gençlerin Ego İdeallerinin Oluşturulmasında Kendi Kimliklerini Koruyarak Var Olmalarını Sağlama Kazanımı

Kişiye Kimlik Kazandıran İnanışlar ve Manevi Değerlerin, Kavramların Öğrenilmesi ve Kazanımı

Yaşamda Anlam ve Amaç Arayışının Yakın İlişkilerde ve Mutluluk Öğrenimindeki Önemi ve Kazanımı

Aile ve Yakın İlişkilerde Tutum Hatalarının Düzeltilmesi, Rol Paylaşımı Öğrenimimin Kazanımı

Erken Çocukluk Dönemi ve Sonrasında Özel Alan Kavramının Öğrenimi ve Kazanımı

Evliliğe Hazırlık ve Evliliğin Uzun Vadeli Sonuçlarının Öğrenimi ve Kazanımı

Aile İçinde Yapılan Uzlaşmacı, Kişilik Sınırlarına Saygılı, Sadakat, Sevgi, Sabır, Samimiyet Değerlerinin Öğrenimi ve Kazanımını