EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Ömer Torlak, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Pazarlama Bilim Dalında 1984 yılında yüksek lisans, 1991 yılında doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi’nden aldı. 1986-1996 yılları arasında özel sektörde çalıştı. 1996-1999 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümünde 1999-2012 yılları arasında akademik kariyerini sürdürdü. 2002 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Ömer Torlak’ın bireysel ve müşterek yayınlanmış Girişimcilik, İkiyüzlü Pazarlama, Pazarlama Ahlakı, Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, Pazarlama Stratejileri, Modern Pazarlama, Tüketim, Belediyelerde Hizmet Yönetimi ve Pazarlama, Yeni Müşteri, Pazarlamaya Giriş başlıklı kitaplar yanında kitap editörlükleri, kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ile ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş çok sayıda bildirisi yayınlandı. Yayınları çok sayıda atıf aldı. 2012-2015 döneminde Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, 2015-2019 yılları arasında Rekabet Kurumu başkanlığı görevinde bulundu. 2016-2018 yılları arasında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği yaptı. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde akademik çalışmalarını sürdürüyor.

Girişimcilik becerilerinizi görmek ister misiniz? Girişimci olmak için ne yapmamız gerekir? Çalışanlar girişimci olamaz mı? Dijital dünyada girişimci olmaya ne dersiniz? Değişen dünyada girişimci nitelikleri de değişiyor mu? Dürüst ve adil girişimcilerin sağlayacağı katma değerin önemi nedir? Sosyal girişimcilikten ne anlayalım? İcat çıkarmaya var mısınız? Bu ve benzer sorulara hep birlikte cevap arayacağımız bu kurs, bir yönüyle de eğitimcinin bireysel tecrübe ve birikimlerinin sizlerle paylaşılmasını içeriyor.
KURS İLE İLGİLİ
Kurs Adı Girişimcilik Becerileri
Kurs Süresi 10 Hafta
Kurs Amacı Girişimciliğin belli özellikler gerektirse de her gencin kendi girişimcilik hikayesini yazabileceği konusunda cesaretlendirecek ve rehberlik yapacak ipuçlarının sunulmasıdır. Bu kurs ile az ya da çok her gencin girişimcilik özelliklerini fark etmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Girişimcilik aynı zamanda en yakın çevresinden başlayarak içinde yaşadığı topluma yük olmama tam tersine katkı sağlama bilincinin geliştirilmesini esas alır. Bu bağlamda kurs ile girişimciliğin, insanın değişim ve değer yolculuğunun önemli bir parçası olduğu, değerden bağımsız ve değişime kapalı bir girişimcilik yolculuğunun insana ve topluma yüklediği maliyetlere vurgu yapılmaktadır.
Kurs Anahtar Kelime Girişimci, İcat çıkarmak, Değişim, Değer odaklılık, Dijital dünya, Çalışan girişimci, Sosyal girişimcilik
DERS PLANI

Girişimciliğin her bireyin kendi kariyer yolculuğunda değer ve değişim yolculuğu anlamına geleceği hususunda farkındalık oluşturmak.

Aile, arkadaş, sosyal ve okul ilişkilerinde baskılanmış olabilecek, yeni fikirler geliştirme konusunda her bireyin az ya da çok potansiyeli olduğu konusunda ipuçları vermek ve katılımcıları cesaretlendirmek.

Hayatın tüm alanlarında olduğu gibi ekonomilerin de dijitalleştiği günümüz dünyasında girişimcilik alternatifleri hakkında bilgiler vermek.

Sadece iş sahiplerinin değil, hangi pozisyonda olursa olsun tüm çalışanların kendi alanlarında girişimci olabilecekleri ve bu girişimcilikleri sayesinde kendi değer ve değişim yolculuklarına anlam katabilecekleri konusunda farkındalık oluşturmak.

Girişimcilerin genel nitelikleri hakkında bilgiler verip katılımcıların da kendilerini bu hususlar bakımından değerlendirmeleri ve varsa geliştirebilecekleri nitelikleri bakımından farkındalıklarını artırmak.

Stratejik düşünmenin ne olduğu konusunda kısa bilgiler sonrası girişimci için stratejik düşünmenin önemini açıklamak. Değişim yolculuğu olarak girişimciliği bu bağlamda örneklendirmek.

Gelecekte daha fazla ihtiyaç duyulacak ve önemli hale gelecek mesleklere ilişkin kısa ipuçları ile birlikte girişimcilik açısından konunun önemini vurgulamak.

Girişimciliğin rekabetçiliği gerektirdiği açık olmakla birlikte, rekabetin yok etmeden de yapılabileceği konusunda farkındalık oluşturmak ve böylece değer yolculuğu olarak girişimcilik konusunu örneklendirmek.

Ticaret ve iş ahlakı bağlamında dürüstlük ve adalet değerlerinden ayrılmaksızın girişimcilik yolculuğuna devam edilebileceği hususunda farkındalığı artırmak.

Toplumlarda önemli karşılığı olan ve ihtiyaç duyulan sosyal girişimciliği örneklerle ele almak.