EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

Çorlu’da dünyaya geldi. Babasının görevi dolayısıyla ilk, orta, lise ve üniversite tahsilini yurdun çeşitli bölgelerinde yaptı. 1984 yılında Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Türkoloji) bölümünden mezun oldu. 1994 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Dili Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996 – 1998 yılları arasında tiyatro sanatçısı Toron Karacaoğlu ile Pera Sanat Merkezi’nde Diksiyon Eğitimi verdi. OKUR, 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden emekli oldu.

Halen çeşitli kurum ve kuruluşlarda Diksiyon, İleri Sunum Teknikleri, İş Hayatında Yazışma Teknikleri, Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimleri vermektedir. Eğitimlerine toplumsal iletişimdeki sorunları çözmek maksadıyla Söz Ustası Olmak Eğitimini de eklemiştir.

Diksiyon (Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı) ve Zarafet, Görgü ve Protokol adlı iki kitabı bulunmaktadır.

İletişimimizin kalitesi, ilişkilerimizin kalitesini belirler. Ömrümüz boyunca birçok bilgiyi edindik. Ancak hayatımızın en önemli unsuru olan iletişim başarısının dayandığı temeller ve ilkeler hakkında gerçek ve gerekli bilgiye ulaşabildik mi? Oysa mutluluğumuz, sağlığımız ve başarımız tümüyle iletişimde ve ilişkilerdeki başarımıza bağlıdır. İletişimi kuvvetlendirmek ilişkileri güzelleştirmek, için yüzlerce yıl boyunca insanlığın imbiğinden geçmiş ve başarısı kanıtlanmış sosyal davranış kuralları (adab-ı muaşeret kuralları) konusunda bilgi sahibi olmak ve öğrenilenleri hayata geçirmek ilişkilerin sağlam bir zemine oturtulmasını sağlar. Bu durum kişiye itibar kazandırır, başarısını ve mutluluğunu kolaylaştırır.
KURS İLE İLGİLİ
Kurs Adı İletişim Başarısı İçin Âdâb-ı Muaşeret
Kurs Süresi 10 Hafta
Kurs Amacı

- Katılımcıları, yüzlerce yılın imbiğinden geçmiş ve geçerliliği kanıtlanmış sosyal davranış kurallarına niçin uyulması gerektiği konusunda bilgilendirmek. Bu sayede, iletişim başarısının sağlıklı ilişkiler için vazgeçilmez olduğunu ve bunun için de sosyal davranış kurallarının ne kadar önemli olduğunu katılımcıların fark etmelerini sağlamak.

- Katılımcılara, imajın dıştan içe doğru olmadığını, içten dışa taşanların yani özsaygının, özgüvenin tesisinde adaba uygun yaşamanın önemini fark ettirebilmek.

- Beden diliyle de kabalık yapılabileceğinin fark edilmesini sağlayıp başkalarını rahatsız etmeyecek tavır ve davranışları belirginleştirmek.

- Medeni ilişkilerde ilk adım hitaptır. Hitabın muhataba uygun olmasının ilişkilerin sağlıklı zemine oturmasındaki önemi kavratılacaktır. Katılımcılara selam almak ve selam vermenin ilişkilerdeki önemi anlatılarak bu değerli ritüelin doğru ve doğal bir şekilde icrası temin edilecektir.

- Tanışmak, tanıştırmak ve kendimizi tanıtmak belli kurallar dâhilinde yapıldığında, hem imajımızı güçlendirecek hem de ilişkinin güzel başlamasını sağlayacaktır. Katılımcılar bu konuda bilgilendirilerek güçlendirilecektir.

- Sosyal hayatı güzelleştirici bir unsur olan tokalaşmanın adabı ve önemi kavratılacaktır.

- Kabalık en çok konuşurken yapıldığına göre, en önemli iletişim unsuru olan konuşmanın adabı ve kuralları ile ilgili temel kurallar katılımcılara benimsetilecektir.

- Günümüzde ne yazık ki bazı yanlış tavırlar görgü kuralı olarak toplumda kabul görmektedir. Katılımcılara doğru görgü kuralları sebepleriyle birlikte fark ettirilecektir.

- Günümüzde iletişim kanallarının çoğalması, sosyal medyanın herkes tarafından kullanılmaya başlanması, beraberinde birtakım kuralsızlıkları ve yanlış tavırları da getirmiştir. Katılımcıları günümüz şartlarında gelişen görgü kuralları hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

- E-posta ve telefon kullanımında geçerli görgü kuralları hakkında katılımcıların, tereddütsüz bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Kurs Anahtar Kelime Adab-ı muaşeret, Nezaket, zarafet, Sosyal davranış kuralları, İmaj, özsaygı, özgüven, doğru hitap, Selamlaşma adabı, Tanışma, tanıştırma kuralları, Tokalaşma adabı, Konuşma adabı Yanlış ve doğru görgü kuralları, Genel görgü kuralları, Günümüz görgü kuralları
DERS PLANI

Katılımcıları, yüzlerce yılın imbiğinden geçmiş ve geçerliliği kanıtlanmış sosyal davranış kurallarına niçin uyulması gerektiği konusunda bilgilendirmek. Bu sayede, iletişim başarısının sağlıklı ilişkiler için vazgeçilmez olduğunu ve bunun için de sosyal davranış kurallarının ne kadar önemli olduğunu katılımcıların fark etmelerini sağlamak

Katılımcılara, imajın dıştan içe doğru olmadığını, içten dışa taşanların yani özsaygının, özgüvenin tesisinde adaba uygun yaşamanın önemini fark ettirebilmek

Beden diliyle de kabalık yapılabileceğinin fark edilmesini sağlayıp başkalarını rahatsız etmeyecek tavır ve davranışları belirginleştirmek

Medeni ilişkilerde ilk adım hitaptır. Hitabın muhataba uygun olmasının ilişkilerin sağlıklı zemine oturmasındaki önemi kavratılacaktır. Katılımcılara selam almak ve selam vermenin ilişkilerdeki önemi anlatılarak bu değerli ritüelin doğru ve doğal bir şekilde icrası temin edilecektir.

Tanışmak, tanıştırmak ve kendimizi tanıtmak belli kurallar dâhilinde yapıldığında, hem imajımızı güçlendirecek hem de ilişkinin güzel başlamasını sağlayacaktır. Katılımcılar bu konuda bilgilendirilerek güçlendirilecektir.

Sosyal hayatı güzelleştirici bir unsur olan tokalaşmanın adabı ve önemi kavratılacaktır.

Kabalık en çok konuşurken yapıldığına göre, en önemli iletişim unsuru olan konuşmanın adabı ve kuralları ile ilgili temel kurallar katılımcılara benimsetilecektir.

Günümüzde ne yazık ki bazı yanlış tavırlar görgü kuralı olarak toplumda kabul görmektedir. Katılımcılara doğru görgü kuralları sebepleriyle birlikte fark ettirilecektir.

Günümüzde iletişim kanallarının çoğalması, sosyal medyanın herkes tarafından kullanılmaya başlanması, beraberinde birtakım kuralsızlıkları ve yanlış tavırları da getirmiştir. Katılımcıları günümüz şartlarında gelişen görgü kuralları hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır

E-posta ve telefon kullanımında geçerli görgü kuralları hakkında katılımcıların, tereddütsüz bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.