EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Uğur Derman Haydarpaşa Lisesi’ndeki tahsili esnasında tanıdığı edebiyat hocası Mahir İz’in (1895-1974) yönlendirmesiyle Osmanlı yazı ve kültürüne merak sardı. Ailesinde üçüncü eczacı olmak üzere İstanbul Üniversitesi Eczacılık Mektebi’ne girdi. Üsküdarlı Hezârfen Hattat Necmeddin Okyay’ın 1955 yılında öğrencisi old ve 1960 yılında icazet (yeterlilik) aldı. Üstâdının diğer eski kitap sanatlarındaki (ebrû, cild, âhar, zer-endûd yazı imâli…) ihtisasından feyz aldı, çeşitli hat cinslerinin inceliklerini öğrendi. Aynı yıllarda Prof. Dr. Süheyl Ünver, Hattat Macid Ayral ve Halim Özyazıcı gibi üstadlar ile çalışmalar yaptı.

1960’ta eczacı olup askerliğini de bitirdikten sonra Taksim Gümüşsuyu’nda serbest eczacılık yaptı. Fethi Gemuhluoğlu’nun 1977’de vefatıyla, onun yerine Türkpetrol Vakfı’nın idaresini üstlendi. Bu görevine 2006 yılına kadar devam etti. Ayrıca 1985-2006 arasında Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinin Geleneksel Türk Sanatları bölümünde, Türk Kitap Sanatları Tarihi derslerini sürdürdü. Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu’nca 1997 yılında kendisine fahrî profesör (Prof. h.c.) ünvânı verildi. 2009 yılında “Geleneksel Sanatlar” alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne, 2010 yılında ise UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi ödülüne lâyık görüldü.

1961’den bu yana Osmanlı kültürü, hat ve kitap sanatlarına dair konferanslar verdi, ilmî tebliğler sundu. 30’u irili-ufaklı müstakil kitap olmak üzere, yazdığı makale ve ansiklopedi maddeleri ile neşriyatı 500’ü aşkındır.

Asırlar boyu devam etmiş Hat, Tezhip ve Minyatür sanatları yeni neslin merakı sayesinde yeniden değer görmeye başladı. Gelenekli Sanatlar kursunda bu sanat dallarına, Musikiye ve Türkçemize dair dair paylaşımlar bulacaksınız. Eski İstanbul’dan ve geçmiş asırlardaki İstanbul’un güzelliklerinden sizlere bir şeyler öğretebildiysek kendimizi bahtiyar adderiz. Hürmetlerimle…
KURS İLE İLGİLİ
Kurs Adı Gelenekli Sanatlar
Kurs Süresi 7 Hafta
Kurs Amacı Klasik sanatların çağın estetik anlayışı ile ele alınıp yeni yorumlar katılması ile Gelenekli Sanatlar ortaya çıkmaktadır. Bu kurs ile Gelenekli Sanatlar içerisinde yer alan Hat, Tezhip, Minyatür alanlarının tarihi ve gelişimi hakkında bilgilendirme yapmak amaçlanmaktadır. Sanat kültürü ve estetik bakış açısı ustadan çırağa aktarılan deneyimler ışığında paylaşılacaktır. Yok olmaya yüz tutmuş bir kültürün gelecek nesillere taşınmasında sanatın yeri ve önemi konu edilecektir. İstanbul lisanının ve sanatının estetik bir yaşama yansımaları hakkında bilgiler verilecektir. Sanata ve kültüre ilişkin değerlerin taşınması, bu değerleri günümüzde yeniden kurulması için geleneğe ilişkin bilginin aktarılması sağlanacaktır.
Kurs Anahtar Kelime Gelenekli sanatlar, hat, minyatür, tezhip, estetik, sanat, kültür, lisan
DERS PLANI

Gelenekli Sanatlar içerisinde yer alan Hat, Tezhip, Minyatür alanlarının tarihi ve gelişimi hakkında bilgilendirme yapmak.

Akıcı, saf ve güzel konuşma için gerekli olan becerileri hakkında bilgi vermek.

Türkçe’nin geçmişten günümüze değişimi ve korunması hakkında farkındalık kazandırmak.

Türk Müziği’nin estetik bir yaşamı sağlamada yeri ve öneminin kavranmasını sağlamak.

Eski İstanbul anlayışları olarak adlandırılan ve İstanbullu olmanın bir ürünü olan tutumları örnekler ile ele almak.

Toplumsal estetiğe yön veren en önemli unsurlardan olan mimari hakkında bilgilendirme yapmak.