EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Gülbahar, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nden 1992 yılında almıştır. Aynı yıl ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda programcı olarak göreve başlamıştır. Daha sonra 1998 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü'nde araştırma görevlisi olmuş ve aynı bölümde yüksek lisansını yapmıştır. 1999 yılında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Fen Bilimleri Eğitimi alanında yüksek lisansını, 2002 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Anabilim Dalı'nda doktorasını almıştır. Daha sonra yaklaşık 9 yıl Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde çalışmıştır. Prof. Dr. Gülbahar, 2011-2018 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde Enformatik Bölüm Başkanı olarak çalışmış, bu süreçte sıra ile Uzaktan Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı ve Müdürü olarak görev yapmıştır. Halen Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde öğretim üyesidir. Yasemin Gülbahar programlama dilleri, problem çözme ve algoritmalar, öğretim teknolojileri, öğretim tasarımı, materyal tasarımı ve geliştirme, uzaktan eğitim, web tasarımı, ölçme ve değerlendirme, araştırma yöntemleri, öğretim yöntemleri, yazılım geliştirme, teknoloji entegrasyonu ve etkileşim tasarımı ve kullanılabilirlik gibi birçok lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermiştir. Ayrıca kitap, kitap bölümü, dergi makaleleri ve bildiriler gibi birçok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

Bilgi çağı olarak anılan günümüzde teknoloji günlük hayatımıza fazlasıyla girmiş, pek çok problemin çözümü için vazgeçilmez olmuştur. Bu süreçte teknolojinin amacına uygun, doğru ve etkili kullanımı ve bu yönde bir kültür oluşturabilmek genç nesiller açısından son derece önemlidir. Teknolojinin yararlı ve çözüm odaklı yönlerini benimserken olumsuz ve zarar verebilecek boyutlarını da ele almamız gerekir. Eğitmen bu süreçte gençleri teknoloji kullanımının yararlı ve sınırlı yönleri konusunda bilgilendirecek, örnekler vererek anlamlı hale getirmeye çalışacaktır.

KURS İLE İLGİLİ
Kurs Adı Dijital Becerileri
Kurs Süresi 8 Hafta
Kurs Amacı Bu kursun amacı dijital beceriler konusunda farkındalık kazandırmak, dijital ortamlar için gerekli bilgi, beceri ve tutumlar açısından hangi yeterliklere sahip olmaları gerektiği konusunda bilgilendirmektir. Bu bağlamda dijital ortam ve araçların kullanım amaçlarından yola çıkarak günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri pratik bilgileri aktarmaktır. Gençleri problemlerini teknoloji desteği ile çözebilen bireyler haline dönüştürmek için farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlamaktadır. Teknolojinin öncelikli kullanım alanları olan bilgiye erişim, iletişim ve iş birliği konularının yanı sıra dijital ortamları deneyimlerken etik, gizlilik, güvenlik, sağlık ve ticaret bağlamında dikkat edilmesi gereken konulara yer verilecektir. Bu kursun farklı kullanım amaçları doğrultusunda gençleri bilgilendirmesi ve önemli farkındalıklar oluşturması hedeflenmektedir.
Kurs Anahtar Kelime Dijital Okur-Yazarlık, Dijital Erişim, Dijital İletişim ve İşbirliği, Dijital Kültür, Dijital Etik, Dijital Güvenlik, Dijital Sağlık, Dijital Dönüşüm
DERS PLANI

- Dijital becerileri kazanmanın önemini anlamak

- Teknolojiyi etkili biçimde kullanarak problemlere çözüm üretmek

- Teknolojiden doğru bir şekilde yararlanmak için gerekli bilgi, beceri ve tutuma sahip olmak

- Dijital ortam ve araçları bilinçli kullanmak, karşılaşabilecek sorunları fark ederek önlem almak

- Bilgiye erişim ihtiyaçlarını dile getirmek, dijital ortamlarda bilgi ve içerik aramak, erişmek ve gezinmek

- Kişisel arama stratejileri oluşturmak ve güncellemek

- Erişilen dijital içeriği ve kaynağını analiz etmek, yorumlamak ve eleştirel olarak değerlendirmek

- Erişilen bilgilerin doğru ve güncel olmasına dikkat etmek

- Çeşitli dijital teknolojiler aracılığıyla etkileşim kurmak

- Amacına uygun dijital iletişim araçlarını anlamak

- Uygun dijital teknolojiler aracılığıyla dijital içeriği başkalarıyla paylaşmak

- Kamu ve özel dijital hizmetlerin kullanımı yoluyla topluma katılmak

- Uygun dijital teknolojiler aracılığıyla kendi kendini güçlendirme ve katılımcı vatandaşlık fırsatları aramak

- İşbirlikçi süreçler ve bilginin birlikte inşası için dijital araçları ve teknolojileri kullanmak

- Çeşitli dijital teknolojiler aracılığıyla etkileşim kurmak

- Amacına uygun dijital iletişim araçlarını anlamak

- Uygun dijital teknolojiler aracılığıyla dijital içeriği başkalarıyla paylaşmak

- Kamu ve özel dijital hizmetlerin kullanımı yoluyla topluma katılmak

- Uygun dijital teknolojiler aracılığıyla kendi kendini güçlendirme ve katılımcı vatandaşlık fırsatları aramak

- İşbirlikçi süreçler ve bilginin birlikte inşası için dijital araçları ve teknolojileri kullanmak

- İnternet yönetişimi olgusunu anlamak

- Dijital teknolojileri kullanırken ve dijital ortamlarda etkileşim kurarken davranış normlarının ve bilgi birikiminin farkında olmak

- İnternet ve sosyal medyada dikkat edilmesi gereken etik ilkeleri anlamak

- Alıntı ve atıf uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak

- Telif hakkı ve lisansın dijital bilgi ve içeriğe nasıl uygulanacağını anlamak

- İletişim stratejilerini belirli hedef kitleye uyarlamak

- Dijital ortamlarda kültürel ve kuşak çeşitliliğinin farkında olmak

- Bir veya birden fazla dijital kimlik oluşturmak ve yönetmek

- Kendi itibarını koruyabilmek, çeşitli dijital araçlar, ortamlar ve hizmetler aracılığıyla ürettiği verilerle başa çıkmak

- Hayat-boyu öğrenme becerisi kazanmak

- Dijital ve hak ve sorumlulukların bilinci ile hareket etmek

- İnternet ortamının nasıl güvenli bir biçimde kullanılacağını anlamak

- Dijital ortamlarda kişisel verileri ve gizliliği korumak

- Dijital ortamlardaki riskleri ve tehditleri anlayarak çözüm önlemlerini uygulamak

- Siber suçları anlamak, emniyet ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olmak

- Doğru yöntemler ile doğru habere ulaşmak

- Dijital teknolojilerin çevresel etkilerinin ve kullanımlarının farkında olmak

- Dijital teknolojileri kullanırken sağlık risklerinden, fiziksel ve psikolojik iyiliğe yönelik tehditlerden kaçınabilmek

- Teknoloji ve oyun bağımlılığı gibi konularda bilinçli davranmak

- Dijital ortamlardaki olası tehlikelerden kendini ve başkalarını koruyabilmek

- Bilişim teknolojilerinin hayatımızı ve deneyimlerimizi nasıl dönüştürdüğünü fark etmek

- Gelişmiş dijital beceriler ve etkileşim açısından dönüşümü değerlendirmek